Stacks Image 40

Prislista Renskär

(Gäller fr.o.m.1/4 2020)

 • Priset avser hyra av hela färjan från valfri brygga, dag, och tid enligt överenskommelse med oss på telefon.

 • Bokning: 070 395 20 52

 • Swish: 1230863530

 • Rederiet äger rätt att disponera ledigt utrymme på färjan för annan last om det inte inkräktar på den kunds intresse som vid tillfälle har hyrt hela färjan. Inget prisavdrag tillämpas..

Övrigt

 • Övriga transporter medtages i mån av plats. 

 • Ring 070 395 20 52 för tid och pris.

 • Max 12 passagerare får medfölja färjan.

 • Övrigt gods enligt Waxholmsbolagets frakttaxa. Länk till frakttaxa

 • På Waxholmsbolagets turer tillämpas Waxholmsbolagets taxa och regler. På dessa turer skall allt gods bokas hos Ressel Tel: 08 731 00 70 eller skargardsgods@ressel.se

 • Farligt gods medtages enligt ADR-S (IMDG för längre resa)

 • Priser för mer omfattande uppdrag enligt separat offert. Tel: 070 395 20 52

Obs! SRV har beslutat att ställa in även höstens hämtning av grovsopor p.g.a risken för smittspridning av Covid-19, mer info finns här: https://www.srvatervinning.se