Stacks Image 14

Miljöfarligt avfall:

Utö Sjömack tar ej emot miljöfarligt avfall utan avfallet lämnas vid den mobila återvinningsstationen (grovsopsfärjan) (se tider under "sopor") eller tas med till återvinningsstation på fastlandet. Det finns en mindre återvinningsstation vid Gruvbryggan. Där kan man lämna returpapper, returkartong, färgat och ofärgat glas. Flaskor och burkar kan man med fördel lämna vid Utö Skolas inlämningsställen. Överskottet går oavkortat till skolresan.

Obs! SRV har beslutat att ställa in även höstens hämtning av grovsopor p.g.a risken för smittspridning av Covid-19, mer info finns här: https://www.srvatervinning.se