Sopor

Sopor: 2022

För frågor / beställning av abbonemang, extratömmning m.m kontakta SRV kundtjänst på tel. 0200 264600, fax: 08 6089055, email :kundservice@srv-atervinning.se

  • Åretrunthämtning / Matavfall av sopor jämna veckor.

  • Icke brännbart (MRA) vecka 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51

  • Sommarhämtning av sopor veckorna: 18, 21, 24, 26-32, 34, 37 & 40.

  • Latrin hämtas veckorna: 18, 21, 24, 27, 30, 32, 37 & 40

Eftersom vi på Utö / Ålö har manuell hämtning är vi tacksamma om ni ställer tunnorna med handtagen mot vägen. Miljöfarligt avfall t.ex. glödlampor, batterier, färgrester och elektronik lämnas vid den mobila återvinningen vår och höst.