Utö Sjötransporter

Skrotbilar

Skrotbilar:

Utö Sjötransporter ombesörjer bortforsling av skrotbilar från Utö närsomhelst under året. Vid behov ordnar vi bogsering till färjan.

Vi förmedlar kontakt med Stena bildefragmentering som tar hand om bilen när den kommer till fastlandet (Söderby brygga). Du kan också anlita någon annan bilskrotare, men det är viktigt att transporten samordnas med oss så att bilen inte blir stående vid Söderby brygga.

Färjetransporten kostar 450kr plus eventuell bärgning på Utö. (betalas till Utö Sjötransporter)

Skrotning och transport till bilskrotningsfirman på fastlandet betalas av bilägaren till bilskrotningsfirman.

OBS innan du skrotar bilen måste den gula delen av regitreringsbeviset finnas, skrivas under och lämnas med bilen.