Godstransporter med M/S Renskär

Lastförmåga:

ca. 75 ton

Däcksyta:

28m x 5,5m plus stuvningsutrymme med max höjd 1,90m på SB:s sida

Fart:

10 knop

Isklass:

Klarar måttliga isar ( ca 20 cm)

Passagerarantal:

12

Ramper:

Klarar att lasta tunga lastbilar vid de flesta bryggor. Ramper i båda ändar medger genomfart. Ramperna är konstruerade så att fordon med mycket låg markfrigång kör ombord utan att skrapa i underredet.

Lösa landgångar

(6m) kan läggas ut för terränggående fordon vid stränder.

Lastutrustning:

3 tons gaffeltruck medföljer färjan för rationell godshantering.

Övrigt:

Lastyta se bilden OBS inga bokningar via SMS eller EMAIL

Planritning M/S Renskär - Utö Sjötransporter

Här är Renskär just nu, visas inte fartyget beror det troligtvis på att vi ligger still för natten.

Spåret visar senaste 24 timmarna.