Utö Sjötransporter

Sjötransporter av fordon och gods!

M/S Renskär som trafikerat Stockholms södra skärgård sedan 1984 utför snabba och billiga transporter av fordon och gods.
Våra största kunder är SRV Återvinning och Försvaret.

Här är Renskär just nu, visas inte fartyget beror det troligtvis på att vi ligger still för natten.

Spåret visar senaste 24 timmarna.

Se Rasmus film från sommaren 2016

Renskär lägger ut från Söderby brygga